CDT

Vad är CDT?

Kolhydratfattigt transferrin, eller CDT är ett prov som tas för att klarlägga om det föreligger en överkonsumtion av alkohol. Om man har ett förhöjt CDT tyder detta med stor sannolikhet på ett långvarigt och kontinuerligt överkonsumerande av alkohol. Det krävs i regel både hög konsumtion av minst 5 standardglas/dag under minst 1-2 veckor kontinuerligt för att provet skall ge utslag. Emellertid förekommer många fall av falskt negativa prover vilket innebär att man inte får förhöjda värden av CDT trots längre tids hög konsumtion. CDT förhöjs inte vid tillfällig eller måttlig konsumtion och förhöjda värden normaliseras på 2-4 veckor. CDT är ett av flera prover som kan tas för att kartlägga alkoholöverkonsumtion samt skadeverkningar av detta. Övriga prover som kan vara av intresse vid alkoholutredning är PEth, GT, ASAT, ALAT samt MCV.

Högt värde

  • Sannolikt föreligger överkonsumtion av alkohol

Lågt värde

  • Sannolikt ingen överskonsumtion men provet kan också vara falskt negativt och riskbruk av alkohol förekomma trots låga värden

Alla hälsokontroller som innehåller CDT

2 tester

Alkoholkonsumtion litet

595 kr
Läs mer

Alkoholkonsumtion stort

995 kr
Läs mer