Neutrofila granulocyter

Vad är Neutrofila?

Ingår i analysen B-celler.​

B-celler, även kallad ”diff” eller differentialräkning är en analys som innebär klargörande kring vilken typ av blodkroppar som förekommer i blodet. Oftast görs denna då man genom LPK noterat förhöjda värden av vita blodkroppar och vill veta vilken typ som dominerar. I blodet finns olika vita blodkroppar med namn såsom granulocyter (av sorterna basofila, eosinofila och neutrofila), monocyter samt lymfocyter. Genom att veta vilken typ som det finns mest av och ibland hur dessa ser ut kan man få fördjupad information om vad som kan vara själva orsaken till stegringen. Analysen kan göra maskinellt eller genom manuell räkning i mikroskopi. Oftast görs den maskinellt men om avvikelser noteras kan undersökningen kompletteras med manuell räkning och analys i mikroskop.

Vid manuell analys och räkning kan man även se om det förekommer strukturella avvikelser på blodkropparna. Man kan även se om det förekommer onormala nivåer av omogna förstadier till de olika celltyperna.

Alla hälsokontroller som innehåller Neutrofila granulocyter

3 tester

Hälsokontroll Premium

1995 kr
Läs mer

Hälsokontroll Man

1395 kr
Läs mer

Hälsokontroll Kvinna

1395 kr
Läs mer