Hemoglobin A1c, HbA1c

Vad är HbA1c?

HbA1c kan i vardagligt tal kallas för ”långtidssocker” och speglar den genomsnittliga koncentrationen av glukos i blodet under de senaste 1-3 månaderna.

Det är ett värdefullt prov att ta för att följa eller diagnosticera diabetes då det inte alltid är tillräckligt att enbart mäta b-glukos (blodsockret) som enbart ger en ögonblicksbild och därför kan vara missvisande för helheten. Själva analysen påvisar andelen hemoglobinmolekyler som fått glukos bundet till sig. Detta sker i högre utsträckning ju högre genomsnittliga sockervärden som de utsätts för och de hemoglobinmolekyler som fått detta glukos bundet till sig kommer hålla det kvarbundet under hela sin livstid (som är ca 4 månader). På detta sätt kan man få en bättre uppfattning om hur utsatt kroppen är för höga sockernivåer över tid och även följa en behandling för diabetes.

Högt värde

  • Beror på diabetes

Lågt värde

  • Kan ses ibland ses vid graviditet
  • Om de röda blodkropparnas livslängd är kortare än vanligt, vilket kan vara fallet vid vissa sjukdomstillstånd

Alla hälsokontroller som innehåller Hemoglobin A1c, HbA1c

7 tester

Hälsokontroll Premium

1995 kr
Läs mer

Hälsokontroll Man

1395 kr
Läs mer

Hälsokontroll Kvinna

1395 kr
Läs mer

Senior Hälsokontroll Man

1395 kr
Läs mer

Senior Hälsokontroll Kvinna

1395 kr
Läs mer

Sportpaket Man

1395 kr
Läs mer

Sportpaket Kvinna

1395 kr
Läs mer