Hemoglobin, Hb

Vad är Hb?

Ingår i analysen blodstatus.

Hemoglobin är en molekyl som återfinns inuti den röda blodkroppen och vars uppgift är att binda och transportera syre till kroppens vävnader från lungorna. Hemoglobinvärdet återspeglar kroppens syretransporterande förmåga och rubbade värden på hemoglobinet kan ha många olika orsaker, både sjukdomsrelaterade som beroende på omständigheter i omgivningen. Hemoglobinet påverkar också formen och färgen på den röda blodkroppen och är det som gör att vårt blod är rött. En avvikelse på hemoglobinet kan påverka den röda blodkroppens färgintensitet men också dess form kan påverkas vilket kan ha påverkan på blodcellernas transport i kärlen och funktion i kroppen.

Högt värde

 • Polycytemia vera, en blodsjukdom där antalet röda blodkroppar är förhöjt
 • Vid inflammation 
 • Uttorkning (dehydrering), mängden blod är lägre pga uttorkning men eftersom antalet röda blodkroppar inte påverkas så blir koncentrationen av hemoglobin högre vilket ger stegring i provet​
 • Långvarigt sänkt syrenivå i kroppen såsom kan ske vid rökning, hjärtfel, KOL, höghöjdsvistelse eller om njurarna har någon sjukdom som tex. gör att deras syrenivå är sänkt och att de därmed stimulerar ökad produktion av röda blodkroppar genom utsöndring av hormonet erytropoetin (EPO)

Lågt värde

 • Vid blodförlust som tex genom blödning eller ökad nedbrytning av röda blodkroppar (hemolys)
 • Vid olika former av medfödda eller förvärvade blodsjukdomar där kroppens förmåga att tillverka normala röda blodkroppar är rubbad
 • Brist på järn, kobalamin (vitamin B-12), folsyra eller näringsbrist
 • Malaria
 • Graviditet
 • Inflammatorisk sjukdom som hämmar bildningen av blodkroppar i benmärgen
 • Brist på div. hormoner
 • Vid njursvikt
 • Överkonsumtion av alkohol
 • Cancersjukdom
 • Thalassemi, som är en ärftlig sjukdom som förekommer i olika former och som leder till att hemoglobinet inte bildas på korrekt sätt

Alla hälsokontroller som innehåller Hemoglobin

19 tester

Hälsokontroll Premium

1995 kr
Läs mer

Hälsokontroll Man

1395 kr
Läs mer

Hälsokontroll Kvinna

1395 kr
Läs mer

Allmän Hälsokontroll

595 kr
Läs mer

Senior Hälsokontroll Man

1395 kr
Läs mer

Senior Hälsokontroll Kvinna

1395 kr
Läs mer

Sportpaket Man

1395 kr
Läs mer

Sportpaket Kvinna

1395 kr
Läs mer

Testosteron stor

895 kr
Läs mer

Förberedelsetest inför graviditet

495 kr
Läs mer

Graviditetstest litet

295 kr
Läs mer

Graviditetstest stort

595 kr
Läs mer

Pågående graviditet litet

695 kr
Läs mer

Pågående graviditet stort

895 kr
Läs mer

Vegan och vegetarisk kostpaket

945 kr
Läs mer

Bukpaket

395 kr
Läs mer

Anemipaket

595 kr
Läs mer

Led- och muskelvärkspaket litet

395 kr
Läs mer

Led- och muskelvärkspaket stort

1395 kr
Läs mer