Leukocyter, LPK

Vad är LPK?

Ingår i analysen blodstatus.

Leukocyter är ett samlingsnamn för våra vita blodkroppar som är en viktig del i vårt immunförsvar. De finns olika typer av vita blodkroppar och ett leukocytprov (LPK) analyserar alla de typer och mognadsgrader av vita blodkroppar som finns i blodet. De vita blodkropparna utgörs av monocyter, eosinofila granulocyter, basofila granulocyter, neutrofila granulocyter samt lymfocyter. För att få reda på hur mycket av varje enskild typ av vit blodkropp som finns måste ett specialprov beställas där laboratoriet differentialräknar varje enskild sort så att förhållandet mellan dessa kan ses.

Ett lpk-prov är ett av de vanligaste prover som analyseras inom sjuk- och hälsovården och är en viktig spegel av hälsa och immunförsvar.

Högt värde

(kallas leukocytos)​

  • Kan ses vid infektionssjukdom i synnerhet vid bakterieinfektion men även vid virusinfektioner
  • Inflammation kan höja LPK
  • Vid leukemi

Lågt värde

(kallas leukopeni)

  • Vid infektion i tidigt skede eller vid svår infektion
  • Vid leukemi
  • Brist på kobalamin (vitamin B-12) och/eller folsyra
  • Vid alkoholöverkonsumtion
  • Vissa läkemedel som tex. cytostatika

Alla hälsokontroller som innehåller Leukocyter

19 tester

Hälsokontroll Premium

1995 kr
Läs mer

Hälsokontroll Man

1395 kr
Läs mer

Hälsokontroll Kvinna

1395 kr
Läs mer

Allmän Hälsokontroll

595 kr
Läs mer

Senior Hälsokontroll Man

1395 kr
Läs mer

Senior Hälsokontroll Kvinna

1395 kr
Läs mer

Sportpaket Man

1395 kr
Läs mer

Sportpaket Kvinna

1395 kr
Läs mer

Testosteron stor

895 kr
Läs mer

Förberedelsetest inför graviditet

495 kr
Läs mer

Graviditetstest litet

295 kr
Läs mer

Graviditetstest stort

595 kr
Läs mer

Pågående graviditet litet

695 kr
Läs mer

Pågående graviditet stort

895 kr
Läs mer

Vegan och vegetarisk kostpaket

945 kr
Läs mer

Bukpaket

395 kr
Läs mer

Anemipaket

595 kr
Läs mer

Led- och muskelvärkspaket litet

395 kr
Läs mer

Led- och muskelvärkspaket stort

1395 kr
Läs mer