Myoglobin

Vad är Myoglobin?

Myoglobin är ett järninnehållande protein som finns i riklig mängd i muskulatur och har till uppgift att binda in syre. Vid muskelskador frigörs myoglobin i blodbanan och provet används därför för att kartlägga ev. förekomst av muskelskada.

Högt värde

  • Kan ses vid muskelskada såsom vid muskelsjukdomar eller rhabdomyolys (snabb nedbrytning av muskulatur, ofta genom skada, sjukdom eller överträning)
  • Kan ses vid hjärtinfarkter då hjärtmuskeln skadas och läcker ut myoglobin

Lågt värde

  • Ej kliniskt relevant