Humant koriongonadotropin, hCG

Vad är hCG?

Humant KorionGonadotropin är ett hormon som börjar bildas av moderkakan strax efter en befruktning skett. Den förhöjning som sker av detta hormon kan börja uppmätas redan 7-9 dagar efter en befruktning och stiger sedan under graviditetens första del för att sedan stabilisera sig på förhöjda nivåer. Höga värden kan även uppmätas vid vissa former av tumörer samt vid patologiska graviditeter såsom t.ex. vid extrauterin graviditet (graviditet utanför livmodern). Förhöjda värden av detta hormon är således inte en garanti för en framgångsrik graviditet men kan däremot användas för att med säkrare metod fastställa att befruktning skett.

Högt värde

  • Pågående graviditet (patologisk eller normal)
  • Kan också vara tecken på en hCG-utsöndrande tumör 

Lågt värde

Ej av kliniskt intresse.

Alla hälsokontroller som innehåller Humant koriongonadotropin, hCG

2 tester

Graviditetstest litet

295 kr
Läs mer

Graviditetstest stort

595 kr
Läs mer