Transglutaminas ak, IgA

Vad är Transglutaminas ak?

Antikroppar mot Transglutaminas, eller transglutaminasantikroppar, är ett test som används vid utredning av glutenintolerans, celiaki. Positivt prov med transglutaminas-ak påträffas hos den absoluta majoriteten av personer med obehandlad glutenintolerans och är mycket specifikt för denna sjukdom.

Högt värde

  • Talar för möjlig glutenintolerans och bör följas upp med en endoskopisk utredning med gastroskopi

Lågt värde

  • Talar mot glutenintolerans men kan också ses hos glutenintoleranta som under längre tid strikt följer en glutenfri kost