Cystatin C, Glomerulär filtration, GFR

Vad är Cystatin C?

Cystatin-C är ett protein som utsöndras från en stor mängd av kroppens celler ut i blodbanan och elimineras via njurarna.

Det används som ett något känsligt, specifikt och tillförlitligt prov för att bedöma njurfunktionen än kreatinin då det inte har lika många felfaktorer som kan ge missvisande värden. Utifrån cystatinvärdet och en standardiserad uppskattad kroppsyta beräknas eGFR vilket ger en bra fingervisning om njurfunktionen.

Alla hälsokontroller som innehåller Cystatin C, Glomerulär filtration, GFR

4 tester

Hälsokontroll Premium

1995 kr
Läs mer

Sportpaket Man

1395 kr
Läs mer

Sportpaket Kvinna

1395 kr
Läs mer

Njurfunktion stort

345 kr
Läs mer