Fosfat

Vad är Fosfat?

Fosfat spelar en viktig roll i en stor mängd av kroppens funktioner. Det är en viktig komponent i skelettet men återfinns även i energirika molekyler i cellernas energiomsättning. Det spelar även en avgörande roll i cellens olika funktioner och vid signalering inom och mellan celler. Det återfinns också som beståndsdel i vårt DNA och RNA. Fosfat återfinns också i de så kallade fosfolipiderna som bygger upp alla våra cellmembran.

Fosfat mäts då man önskar bedöma orsaken till avvikelser i calcium men kan även användas för utredning av njurarnas funktion eller för att utreda symptom i form av trötthet eller nervpåverkan som t.ex. kramper.

Högt värde

  • Kan bero på bland annat sviktande njurfunktion
  • Cellskador i kroppen
  • Hormonrubbingar
  • Tumörsjukdom 
  • Läkemedelsbiverkan

Lågt värde

  • Kan bland annat bero på D-vitaminbrist
  • Sviktande förmåga till upptag via tarmen 
  • Sviktande kostintag 
  • Det kan även ha sin orsak i ökad utsöndring av PTH via bisköldkörtlarna 
  • Ses som biverkan av läkemedel