Kalcium

Vad är Kalcium?

Kalcium är ett viktigt ämne i kroppen som dels bygger upp, och är den huvudsakliga beståndsdelen i, vårt skelett. Det spelar en roll i såväl musklers som nervers funktion. Vitamin D och även PTH har en viktig roll gällande balansen och funktionen av kalcium i kroppen. kalcium kan tas upp via tarmen och utsöndras via urinen. Men det kan också lösgöras från vårt skelett samt bindas till det. Nivåerna av kalcium och hur det förflyttas i (samt till och från) kroppen är strikt reglerat i ett komplext samspel mellan kalcium, PTH samt vitamin D.

Höga nivåer av kalcium kan leda till njursten. Låga nivåer kan leda till benskörhet, förstoppning, svårighet att koncentrera sig, demens, nedstämdhet, kramper samt hjärtrytmrubbningar.

Kalcium kan mätas med olika metoder och mest tillförlitligt är s.k. joniserat kalcium. Om kalcium inte mäts efter den metoden bör man också samtidigt analysera albumin för att kunna få ett mer tillförlitligt värde då kalcium till stora delar är proteinbundet och beroende av albuminnivåerna.

Högt värde

  • Kan bero på primär hyperparathoroidism, vilket är ett tillstånd där man får en ökning av PTH 
  • Kan bero på cancersjukdom 
  • Kan bli förhöjt av vätskedrivande läkemedel samt höga nivåer av vitamin A eller D
  • Vissa andra sjukdomar och tillstånd, inte minst hormonella, kan orsaka höga värden

Alla hälsokontroller som innehåller Kalcium

5 tester

Hälsokontroll Premium

1995 kr
Läs mer

Senior Hälsokontroll Kvinna

1395 kr
Läs mer

Njurfunktion stort

345 kr
Läs mer

Vegan och vegetarisk kostpaket

945 kr
Läs mer

Vitamin och mineralpaket stort

945 kr
Läs mer