Kalium

Vad är Kalium?

Kalium är ett av kroppens viktigaste mineralämnen och är inblandad i ett stort antal av kroppens inre processer på cellnivå. I stort sett alla celler är i behov av kalium, inte minst hjärtmuskelcellerna. Ett prov på natriumvärdet speglar kroppens saltbalans vilken har en väsentlig roll framförallt i kroppens vätskefördelning och vätskehantering. Koncentrationen av kalium skiljer sig mellan cellernas insida (hög) och vätskan utanför cellerna (låg) och flöden av kalium genom kanaler i cellväggarna är inblandade cellernas funktioner, inte minst i våra nerv- och muskelceller. Njurarna har en central roll i att nivåerna av kalium hålls på en för kroppen fördelaktig nivå. Kalium tas upp via födan och utsöndras via urinen och såväl salt- som vätskebalans är avgörande för att kroppen skall fungera optimalt. 

Högt värde

  • Kan man ibland se om man har en nedsatt njurfunktion eller om någon av kroppens vävnader/celler har skadats (och då läcker ut sitt kaliuminnehåll)
  • Kan också ses om kroppens syra-bas-balans rubbats och är surare än normalt
  • Om hormonproduktionen i binjurarna är nedsatt
  • Även vissa läkemedel kan påverka kaliumnivåerna
  • En annan vanlig orsak till förhöjt kaliumvärde i provet är att provtagningsprocessen inte varit optimal och att man stasat (strypt av) för hårt eller för länge. Detta prov kan då visa falskt höga värden och speglar inte kaliumvärdet i blodet 

Lågt värde

  • Kan uppstå vid långvarig behandling med vätskedrivande läkemedel (oftast s.k. tiaziddiuretika)
  • Risk för sänkta värden föreligger också om man förlorat kalium via mag-tarmkanalen såsom vid t.ex. kräkningar eller diarré
  • Kan också ses om kroppens syra-bas-balans rubbats och är mer basisk än normalt​
  • Om hormonproduktionen i binjurarna är för hög

Alla hälsokontroller som innehåller Kalium

8 tester

Hälsa Premium Plus

3995 kr
Läs mer

Hälsa Premium

1995 kr
Läs mer

Njurfunktion

495 kr
Läs mer

Förberedelsetest inför graviditet

495 kr
Läs mer

Pågående graviditet

895 kr
Läs mer

Led- och muskelvärkspaket

1395 kr
Läs mer

Hälsa Stor

1495 kr
Läs mer

Hälsa Bas

795 kr
Läs mer