Kreatinin

Vad är Kreatinin?

Kreatinin är en nedbrytningsprodukt från kreatinfosfat i musklerna. Denna nedbrytningsprodukt filtreras ut via njurarna och nivåerna av kreatinin speglar till viss del njurarnas funktion. Nivåerna av kreatinin skiljer sig mellan könen och viss åldersvariation föreligger också. Även en persons muskelmassa spelar roll där muskulösa personer förväntas ha högre nivåer och magra personer ofta får lägre. Har man ätit kött eller tar kosttillskott som innehåller kreatin (ett förstadie till kreatinin) så kan värdena öka tillfälligt.

Kreatinin är ett förhållandevis enkelt och billigt prov som man länge använt inom sjukvården för att få en grov bild av njurarnas funktion men är samtidigt behäftat med en del felkällor. För att få lite klarare bild av njurarnas funktion kan det behövas andra kompletterande prover som t.ex. cystatin C som något mer tillförlitligt speglar njurfunktionen. 

Högt värde

Kan betyda att njurfunktionen är nedsatt och ofta finns ett stort värde i att jämföra med tidigare tagna prover för att se hur proverna förändrats över tid

Kan bero på ökat köttintag eller på intag av kosttillskott innehållande kreatin

Kan också ses då man har stor muskelmassa eller om man har pågående muskelnedbrytning i kroppen

Vissa läkemedel kan också höja kreatininvärdena i blodet 

Lågt värde

Kan ses hos magra personer med liten muskelmassa såsom t.ex. äldre eller undernärda

Alla hälsokontroller som innehåller Kreatinin

17 tester

Hälsokontroll Premium Plus

3995 kr
Läs mer

Hälsokontroll Premium

1995 kr
Läs mer

Hälsokontroll Man

1395 kr
Läs mer

Hälsokontroll Kvinna

1395 kr
Läs mer

Allmän Hälsokontroll

595 kr
Läs mer

Hälsokontroll Man 65+

1395 kr
Läs mer

Hälsokontroll Kvinna 65+

1395 kr
Läs mer

Sportpaket Man

1395 kr
Läs mer

Sportpaket Kvinna

1395 kr
Läs mer

Njurfunktion litet

245 kr
Läs mer

Njurfunktion stort

345 kr
Läs mer

Förberedelsetest inför graviditet

495 kr
Läs mer

Pågående graviditet litet

695 kr
Läs mer

Pågående graviditet stort

895 kr
Läs mer

Bukpaket

395 kr
Läs mer

Led- och muskelvärkspaket litet

395 kr
Läs mer

Led- och muskelvärkspaket stort

1395 kr
Läs mer