Natrium

Vad är Natrium?

Natrium är ett av kroppens viktigaste salter och är inblandad i ett stort antal av kroppens inre processer på cellnivå. Ett prov på natriumvärdet speglar kroppens saltbalans vilken har en väsentlig roll framförallt i kroppens vätskefördelning och vätskehantering. Koncentrationen av natrium skiljer sig mellan cellernas insida (låg) och vätskan utanför cellerna (hög) och flöden av natrium genom kanaler i cellväggarna är inblandade cellernas funktioner, inte minst i våra nerv- och muskelceller. Njurarna har en central roll i att nivåerna av natrium hålls på en för kroppen fördelaktig nivå. Natrium tas upp via födan och utsöndras via urinen och såväl salt- som vätskebalans är avgörande för att kroppen skall fungera optimalt.

Viktigt att veta är att lätt rubbade natriumvärden sällan behöver orsaka någon större oro och att värdena ofta har normaliserats om man tar om provet något senare. Är avvikelsen stor, plötsligt uppkommen eller under pågående försämring finns det anledning att låta en läkare fördjupa sig i saken. 

Högt värde

  • Kan ses vid uttorkning om man tex har druckit dåligt (framförallt äldre personer) eller förlorat mycket vätska som tex vid diarréer​
  • Kan ses om njurarna har svårigheter att koncentrera urinen eller utsöndra natrium vilket kan ske vid olika sjukdomstillstånd eller vid behandling med viss vätskedrivande medicin (loopdiuretika)
  • Har man överaktiva binjurar med överproduktion av hormonerna aldosteron och/eller kortisol kan natriumnivåerna öka genom att njurarna ökar sitt återupptag av natrium som redan utsöndrats via primärurinen. 

Lågt värde

  • Kan ses vid övervätskning vilket speglar en utspädning av det natrium som finns i blodet
  • Kan även förekomma vid ett stort antal sjukdomstillstånd i kroppen såsom tex. hjärtsvikt, njursvikt, försämrad leverfunktion, dåligt behandlad diabetes eller dåligt fungerande binjurar. Även kräkningar, diarréer, kraftiga svettningar samt viss typ av vätskedrivande medicin (tiaziddiuretika) kan sänka natriumnivåerna i blodet. 

Alla hälsokontroller som innehåller Natrium

14 tester

Hälsokontroll Premium

1995 kr
Läs mer

Hälsokontroll Man

1395 kr
Läs mer

Hälsokontroll Kvinna

1395 kr
Läs mer

Allmän Hälsokontroll

595 kr
Läs mer

Senior Hälsokontroll Man

1395 kr
Läs mer

Senior Hälsokontroll Kvinna

1395 kr
Läs mer

Njurfunktion litet

245 kr
Läs mer

Njurfunktion stort

345 kr
Läs mer

Förberedelsetest inför graviditet

495 kr
Läs mer

Pågående graviditet litet

695 kr
Läs mer

Pågående graviditet stort

895 kr
Läs mer

Bukpaket

395 kr
Läs mer

Led- och muskelvärkspaket litet

395 kr
Läs mer

Led- och muskelvärkspaket stort

1395 kr
Läs mer