Testosteron

Vad är Testosteron?

Testosteron är ett könshormon som finns hos både kvinnor och män men i långt högre koncentrationer hos män. 

Testosteron bildas framförallt i männens testiklar i de s.k. leydigcellerna. Hos kvinnor sker huvudsaklig bildning av testosteron i binjurar, äggstockar, lever och muskler genom omvandling från ett av dess förstadier (androstendion). Den ursprungliga byggstenen för testosteron är kolesterol vilken stegvis kan omvandlas till ett stort antal hormoner. 

Testosteron har en viriliserande effekt på kroppen vilket innebär att den styr utvecklingen och bibehållandet av manliga könskaraktäristika. I puberteten ökar produktionen av detta hormon hos bägge könen men i långt högre utsträckning hos män. Detta stimulerar bl.a. skäggväxt, könsbehåring, könsorgansutveckling, muskeltillväxt, utveckling av talorgan till mer mörk baston av manlig karaktär. Det stimulerar också sexualdriften hos bägge könen men hos kvinnor tros även andra hormoner ha delaktighet. Höga nivåer av testosteron hos kvinnor bidrar till att på sikt ge dem allt mer manliga karaktärsdrag och attribut. 

Testosteronbildning stimuleras genom att hypofysen i hjärnan utsöndrar hormonet LH (luteiniserande hormon). Samspelet mellan hjärnans hypofys och hypotalamus styr att kroppen får rätt nivåer av hormoner genom att produktion och bildning stimuleras eller bromsas. Genom att mäta de hormoner som stimulerar bildningen av andra hormoner kan man ibland få en uppfattning om orsaken till en eventuell brist av de sistnämnda. Att mäta LH samtidigt med testosteron kan vara diagnostiskt värdefullt. 

Testosteron mäts ibland för att följa pubertetsutveckling men används också för att utreda trötthet, håglöshet, minskad sexualdrift eller förmåga. Men det kan också användas för att säkerställa optimala förutsättningar för muskeltillväxt och idrottslig kapacitet. 
Nivåerna av testosteron kan påverkas av många olika faktorer genom livet men det är känt att en gradvis minskning av testosteronnivåerna sker med åldern och att nivåerna ibland kan bli så låga att symptom uppstår. Det blir allt vanligare att brist på testosteron upptäcks och att det leder till en behandling för att uppnå optimala nivåer och förbättrat kroppsligt och mentalt välbefinnande och samtidigt ofta återuppväcka en avsomnad sexuell drift eller förmåga.

Högt värde

  • Kan bero på tillförsel av testosteron i läkemedel eller naturligt hög egen produktion
  • Kan också orsakas av testosteronbildande tumörer
  • Minskade nivåer av SHBG kan bidra till en ökad nivå av aktivt och fritt testosteron

Lågt värde

  • Kan finnas ett stort antal enskilda eller samspelande faktorer för låga nivåer
  • Underfunktion hos såväl hypotalamus, hypofys eller testiklar kan vara bidragande orsak. Inte sällan kan detta vara åldersbetingat men även vissa sjukdomstillstånd eller skador kan utlösa en underfunktion i dessa organ
  • Låga nivåer förekommer även vid Klinefelters syndrom vilket är ett genetiskt tillstånd med kromosomavvikelser där man fått en extra könskromosom, två kvinnliga och en manlig
  • Alkoholöverkonsumtion, intag av vissa läkemedel eller dopingpreparat

Alla hälsokontroller som innehåller Testosteron

4 tester

Hälsa Premium Plus

3995 kr
Läs mer

Hälsa Premium

1995 kr
Läs mer

Testosteron och Prostata

895 kr
Läs mer

Hälsa Stor

1495 kr
Läs mer