TPO-antikroppar, TPO-ak

Vad är TPO-ak?

Tyreoperoxidasantikroppar är ett test som tas för att utreda orsaken till underproduktion av sköldkörtelhormon (hypotyroes). Tyreoperoxidas är ett enzym i kroppen som hjälper till att binda jod till tyreoglobulin som är en form av förstadium till kroppens sköldkörtelhormoner i sköldkörteln (tyroidea). Vid autoimmun sköldkörtelsjukdom kan antikroppar bildas mot tyreoperoxidas och dessa kallas då för tyreoperoxidasantikroppar, eller TPO-ak.

Högt värde

  • Kan tala för att hypotyreosen är av autoimmun typ men TPO-ak kan också vara slumpmässigt förhöjd av ingen känd orsak (ses hos 10-25% hos en hälsosam befolkning)
  • Höjda nivåer finns ofta i Hashimotos sjukdom (underaktiv sköldkörtel) och kan ibland upptäckas innan några symptom rapporteras

Lågt värde

  • Talar emot att en hypotyreosen skulle vara av autoimmun typ

Alla hälsokontroller som innehåller TPO-antikroppar, TPO-ak

2 tester

Hälsa Premium Plus

3995 kr
Läs mer

Sköldkörtel stor

895 kr
Läs mer