Tyreoideastimulerande hormon, TSH

Vad är TSH?

Är en förkortning för tyroideastimulerande hormon men kan också kallas tyreotropin. Det är ett reglerande hormon som insöndras via hypofysen i hjärnan för att reglera sköldkörtelns produktion av sköldkörtelhormonerna T4 och T3. Större nivåer av det stimulerande hormonet TSH frigörs då kroppen upplever ett underskott av sköldkörtelhormon och skall då stimulera till ökad produktion och frisättning av dessa via sköldkörteln.

Regleringen av TSH sköts i sin tur via hormonerna somatostatin och TRH (tyreotropinfrisättande hormon) och den kommunikationen sker i hjärnan via hypotalamus till hypofysen.

TSH är ett prov som kartlägger huruvida kroppens nivåer av sköldkörtelhormon är på rätt nivå eller om hypotalamus via hypofysen signalerar till sköldkörteln för minskat eller ökat behov.

TSH tas regelbundet hos de personer som har en sköldkörtelsjukdom eller rubbning men kan även tas för att screena efter ovanstående ifall man har symptom som kan härledas till sköldkörteln. Sådana kan t.ex. vara trötthet, uppvarvning, sömnsvårigheter, nedstämdhet, hjärtklappning, rytmrubbningar, viktförändring (upp eller ned) samt mycket annat.

Högt värde

  • Tyder på att kroppen har en upplevd brist på sköldkörtelhormon och anledningen till detta kan vara multifaktoriell
  • Kan detta bero på sköldkörtelsjukdom där sköldkörtelns förmåga att producera eget hormon är otillräckligt och därför måste hjälpas upp med medicinering s.k. hypotyreos​
  • Ibland kan TSH vara tillfälligt förhöjd rent slumpmässigt för att sedan normaliseras vid ny provtagning

Lågt värde

  • Tyder på att kroppen har ett upplevt överskott på sköldkörtelhormon och anledningen till detta kan vara att man lider av en sköldkörtelsjukdom där sköldkörteln producerar mer hormon än kroppen behöver och efterfrågar, s.k. hypertyreos​
  • Ibland kan TSH vara tillfälligt sänkt rent slumpmässigt för att sedan normaliseras vid ny provtagning
  • Infektion eller stress kan tillfälligt minska nivåerna av TSH

Alla hälsokontroller som innehåller Tyreoideastimulerande hormon, TSH

10 tester

Hälsa Premium Plus

3995 kr
Läs mer

Hälsa Premium

1995 kr
Läs mer

Sköldkörtel liten

495 kr
Läs mer

Sköldkörtel stor

895 kr
Läs mer

Förberedelsetest inför graviditet

495 kr
Läs mer

Graviditetstest

595 kr
Läs mer

Pågående graviditet

895 kr
Läs mer

Vegan och vegetarisk kostpaket

945 kr
Läs mer

Led- och muskelvärkspaket

1395 kr
Läs mer

Hälsa Stor

1495 kr
Läs mer