Luteiniserande hormon, LH

Vad är LH?

LH är ett hormon som utsöndras från hypofysen i hjärnan och har som uppgift att stimulera könshormonproducerande organ till egen hormonproduktion. LH styr testiklarnas testosteronproduktion samt äggstockarnas produktion av progesteron. Nivåerna av LH är låga hos barn men ökar i samband med pubertet och kan därför användas för att följa pubertetsutvecklingen. Det kan också användas som del i en infertilitetsutredning samt för att försöka utröna orsaken till varför en person har rubbade könshormonvärden.

Högt värde

  • Kan ses om kroppen upplever sig ha för låga könshomonnivåer och därför vill öka denna genom ökad produktion och stimulans av LH​
  • Kan ses vid otillfredställande funktion i ovarier eller testiklar eller vid vissa kromosomavvikelser
  • Vissa tumörer kan öka LH samt PCOS (polycystiskt ovariellt syndrom)

Lågt värde

  • Låga nivåer kan ses vid höga nivåer av könshormon i kroppen. T.ex om man behandlar med p-piller eller testosteron
  • Graviditet samt otillfredställande funktion i hypofys eller hypotalamus i hjärnan kan orsaka sänkta värden av LH

Alla hälsokontroller som innehåller Luteiniserande hormon, LH

7 tester

Hälsokontroll Premium Plus

3995 kr
Läs mer

Hälsokontroll Premium

1995 kr
Läs mer

Hälsokontroll Man

1395 kr
Läs mer

Hälsokontroll Man 65+

1395 kr
Läs mer

Testosteron liten

395 kr
Läs mer

Testosteron stor

895 kr
Läs mer

Förberedelsetest inför graviditet

495 kr
Läs mer