Homocystein

Vad är Homocystein?

Homocystein ingår i omsättningen av aminosyror och kan användas för att påvisa brist på folat (vitamin B9), kobalamin (vitamin B12) eller pyridoxin (vitamin B6).

Högt värde

  • Kan ses vid bristtillstånd på ovanstående vitaminer​
  • Sviktande njurfunktion kan även leda till förhöjda värden

Lågt värde

  • Kan ses vid förhöjda nivåer av sköldkörtelhormon