Vitamin D-25-OH

Vad är Vitamin D-25-OH?

D-vitamin tillhör gruppen fettlösliga vitaminer och är något vi kan tillgodogöra oss via kosten. Till viss del kan människan också med hjälp av solljus bilda D-vitamin i huden från kolesterol som ursprunglig byggsten.

D-vitaminet finns i flera former och behöver via lever och njurar omvandlas stegvis till aktiv form innan det kan ha effekt ute i kroppen.

D-vitamin spelar en viktig roll gällande kalcium- och fosfatbalansen och därmed vårt skeletts uppbyggnad och omsättning. D-vitamin ökar bland annat upptaget av kalcium och fosfat via tarmen och har ett komplext samspel med dessa samt PTH. Brist på D-vitamin kan leda till försämrad skelettutveckling eller försvagad benuppbyggnad. För höga doser av D-vitamin kan vara skadligt.

Vad innebär ett högt D-vitaminvärde?

  • Beror sannolikt på ökat intag av D-vitamintillskott.

Vad innebär ett lågt D-vitaminvärde?

  • Dåligt intag av D-vitamininnehållande föda eller svårigheter att tillgodogöra sig detta via mag-tarmkanalen
  • Kan bero på för liten solexponering
  • Läkemedelsbiverkan
  • Lever- eller njursjukdom

Alla hälsokontroller som innehåller Vitamin D-25-OH

7 tester

Hälsa Premium Plus

3995 kr
Läs mer

Hälsa Premium

1995 kr
Läs mer

Pågående graviditet

895 kr
Läs mer

Vegan och vegetarisk kostpaket

945 kr
Läs mer

Vitamin och mineral liten

595 kr
Läs mer

Vitamin och mineral stort

895 kr
Läs mer

Hälsa Stor

1495 kr
Läs mer